Splošni pogoji

Splošni pogoji uporabe spletne strani Buksel.net

1. Za uporabo spletnega mesta Buksel.net se mora uporabnik strinjati s splošnimi pogoji uporabe spletne strani Buksel.net (v nadaljevanju pravila). Sprejem pravil je pogoj za uporabo spletnega mesta Buksel.net. Ta pravila so občasno posodobljena in spremenjena. Odgovornost uporabnika je, da je z njimi na tekočem in se z njimi seznani vsakokrat, ko odda ponudbo ali preko ponudb na strani skuša kaj pridobiti. Nadaljnja uporaba spletnega mesta Buksel.net, po objavi sprememb, pomeni, da se uporabnik s temi spremembami strinja.

2. Spletno mesto buksel.net je posrednik med iskalci in ponudniki.

3. Ob prvem vpisu se mora uporabnik registrirati in mora biti na datum registracije star 15 let ali več. Uporabnik mora ob registraciji izpolniti obvezna polja in geslo za dostop do Buksel.net mu bo poslano preko elektronske pošte (geslo). Uporabnik mora izpolniti vsa zahtevana polja z resničnimi podatki. Izdajanje za drugo osebo je kaznivo dejanje. Vsak uporabnik ima lahko le eno uporabniško ime. Pravne osebe lahko uporabljajo storitev Buksel.net le po predhodnem dogovoru z upravljavcem spletnega mesta Buksel.net. Uporabnik se s sprejemom pravil zavezuje, da bo ravnal skladno z dogovorom.

4. Vsak uporabnik spletnega mesta s sprejemom teh pravil dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namen delovanja spletnega mesta, pošiljanje elektronske pošte sporočil v skladu z 32. točko teh pravil. Buksel.net se zavezuje te podatke uporabiti le za namen, za katerega so bili pridobljeni. Buksel.net osebne podatke uporabnika obdeluje in hrani do uporabnikovega preklica na podlagi njegove nedvoumne seznanitve in privolitve ob registraciji. Podatki o uporabniku se obdelujejo in hranijo na način in v roku s specifičnim ter legitimnim namenom. Buksel.net jamči za zasebnost osebnih podatkov in z njimi ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Upravljavec osebnih podatkov je upravljavec spletnega mesta Buksel.net, podjetje Vorkum d.o.o., Ulica bratov Kastelic 6, 1291 Škofljica. Upravljavec osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primerih, ko bo to potrebno za namen delovanja spletnega mesta Buksel.net. Upravljavec spletnega mesta Buksel.net, podjetje vorkum d.o.o., bo podatke o ponudbi uporabnika hranil 1 leto od zadnje deaktivacije ponudbe, s čimer uporabnik soglaša ob registraciji. Upravljavec bo podatke o oglasu posredoval tretjim osebam, v kolikor bo to potrebno za namen delovanja spletnega mesta.
  
5. Buksel.net, njeni upravljavci in njeni lastniki ne odgovarjajo za resničnost oddanih ponudb in njihovo vsebino. Za ponudbo, vključno s slikami in tekstom, je odgovorna izključno oseba, ki to ponudbo odda.

6. Uporabnik spletnega mesta Buksel.net se zavezuje, da bodo njegovi vsebinski in slikovni oglasi resnični; da ne bo oglaševal blaga, katerega promet in/ali oglaševanje je z zakonom prepovedan. V primeru suma kaznivega dejanja, bo Buksel.net sodeloval z ustreznimi organi. Uporabnik se zavezuje, da ne bo objavljal ponudb, ki so v nasprotju z veljavnimi zakoni, drugimi predpisi in Ustavo Republike Slovenije ter da bo pri svojem oglaševanju spoštoval Slovenski oglaševalski kodeks (SOZ). Še zlasti se uporabnik zavezuje, da ne bo prodajal in oglaševal prodaje blaga ali opravljanje storitev, ki bi kršile avtorske ali sorodne pravice tretjih po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) ter pravice industrijske lastnine po Zakonu o industrijski lastnini (ZIL-1).

7. Uporabnik se obveže, da ne bo objavljal ponudb tretjih oseb, brez njihovega soglasja.
  
8. Mali oglas mora vsebovati specifične podatke o knjigi, ki jo uporabnik ponuja. Opis se mora nanašati zgolj na knjigo ponudbe. V malih oglasih ni dovoljeno oglaševati drugih predmetov ali storitev ali česarkoli, kar ni direktno predmet ponudbe.
  
9. Slike v malem oglasu morajo biti slike predmeta, ki se prodaja. Ni dovoljena objava logotipov, pasic, avatarjev, različnih animiranih slik (.gif) itd.
  
10. V eno ponudbo je dovoljeno vpisati le eno knjigo. Pogojno je dovoljeno tudi več, kadar gre za delo v več zvezkih (npr. Vinetou I, II in III), ali zbirke tiskovin v kompletih (npr. revije National geografic l. 2010).
Ponudbe za knjige iz zbirk je potrebno oddati posamično, pogojno lahko tudi v eni ponudbi, v kolikor se ponuja zbirka kot celota.
  
11. V ponudbo ni dovoljeno vpisovati naslovov drugih spletnih strani ali več enakih znakov zapovrstjo (npr.: ~~~ Na klancu ~~~), razen če znaki niso del originalnega naslova knjige.
  
12. Uporabnik odda za isti predmet samo eno ponudbo.

13. Prepovedano je oglaševanje ukradenega, ponarejenega in piratskega blaga. Ponarejeno blago je blago, ki je brez dovoljenja imetnika znamke označeno z znamko ali znakom, ki ga po bistvenih lastnostih ni mogoče razlikovati od te znamke. Piratsko blago je blago, ki je kopija (replika) ali imitacija blaga izdelanega brez soglasja imetnika avtorske ali sorodne pravice, pravice iz modela in če takšna izdelava krši te pravice.

14. V kolikor oglas vsebuje posebno ponudbo, kot je npr. popust, darilo, ipd., mora biti ta posebna ponudba jasno označena ter jasno navedeno, kakšni so pogoji za pridobitev te posebne ponudbe.

15. Z oddajo ponudbe na posamezen mali oglas in sprejemom le-te ponudbe s strani uporabnika, ki je oglas oddal se vzpostavi med prodajalcem in kupcem obligacijsko razmerje. Vsi morebitni spori iz tega razmerja (kot zaradi resničnosti podatkov o uporabniku, o vsebini ponudbe, o predmetu in ceni ponudbe ipd.) se rešujejo izključno med prodajalci in kupci. Buksel.net ne nosi nikakršne odgovornosti v primeru spora med uporabniki. Kontaktni obrazec pri posameznem malem oglasu je namenjen samo povpraševanju glede konkretne ponudbe.

16. Upravljavec spletnega mesta Buksel.net si pridružuje pravico izbrisa oziroma neobjave ponudbe, če meni da bi objava takšne ponudbe škodovala spletnemu portalu Buksel.net - presojo o tem si upravljavec v celoti pridržuje. Upravljavci spletnega mesta Buksel.net si tudi pridržujejo pravico nemudoma onemogočiti uporabo spletnega portala Buksel.net tistim, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali spletnemu mestu Buksel.net, njenim upravljavcem oziroma lastnikom. Presojo o tem si upravljavec v celoti pridržuje.

17. Uporabnik je dolžan skrbeti za varnost svojega uporabniškega gesla in ga občasno zamenjati. Buksel.net ne odgovarja za primere zlorabe uporabniškega gesla, bo pa nemudoma po sporočilu uporabnika o domnevni zlorabi ustrezno ukrepala. Uporabnik se strinja, da se v primeru, če se izkaže, da je bilo uporabniško geslo kateregakoli uporabnika zlorabljeno, ponudbe ali povpraševanja in druge izjave volje pod imenom tega uporabnika, ne štejejo za izjavo volje in tako v nobenem primeru ne povzročijo pravnih učinkov.
  
18. Z objavo malega oglasa na Buksel.net, se uporabnik strinja, da bo vestno odgovarjal na povpraševanja drugih uporabnikov. Uporabnik mora imeti aktiven elektronski naslov, kjer redno pregleduje prejeto pošto.

19. Uporabnik se strinja z občasnim prejemanjem elektronske pošte, ki je povezana s portalom Buksel.net. Ta sporočila lahko vsebujejo reklamna sporočila. Uporabnik se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja sporočil v nastavitvah svojega računa.

20. Upravljavec spletnega mesta Buksel.net se zavezuje, da elektronskih naslovov in drugih osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredoval drugim razen v primerih, ko bo to potrebno za namen obstoja in delovanja spletnega portala Buksel.net.

21. Uporabnik se strinja, da lahko Buksel.net njegovo ponudbo, vključno s fotografijami, v oglasne namene objavi tudi v drugih medijih. V drugih medijih Buksel.net ne bo objavil osebnih podatkov uporabnika, temveč le vsebino ponudbe in povezavo na spletni portal Buksel.net.

22. Uporabnike se lahko preko spletnega mesta buksel.net kontaktira zgolj z namenom povpraševanja o ponudbi. Reklamiranje kakršnih koli storitev ali izdelkov ni dovoljeno.

23. Uporabnik spletnega portala Buksel.net se s sprejemom teh pravil izrecno odreka pravici izterjave morebitne odškodnine od upravljavca spletnega mesta buksel.net, nastale iz omenjenega razmerja med ponudnikom in iskalcem.

24. Upravljavci spletnega mesta Buksel.net si pridržujejo pravico nemudoma onemogočiti uporabo portala in črtati s seznama uporabnikov tiste, ki bi kršili ta pravila ali kakor koli drugače, neposredno ali posredno škodili spletnemu portalu Buksel.net, njegovim lastnikom in pooblaščenim upravljalcem.

25. Buksel.net si pridržuje pravico do sprememb funkcionalnosti spletnega mesta in njegove strukture ter uporabniške izkušnje. Med to sodi tudi premik ponudbe, ter način kako uporabniki ponudbo vidijo in najdejo. Buksel.net ne zagotavlja, da bo uporabnik lahko dostopal do vsebine svoje ponudbe, ko ta enkrat poteče.

26. Buksel.net in lastniki portala ne odgovarjajo za nobeno posredno ali neposredno, materialno in nematerialno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim dobičkom, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa, neobjave oziroma izbrisa malega oglasa ali napak v delovanju spletnega mesta.

27. Buksel.net si pridržuje tudi pravico do prekinitve delovanja brez predhodne najave, kadar koli je to potrebno in zaradi kakršnega koli razloga.


28. Upravljavec spletnega mesta Buksel.net si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni te Splošne pogoje uporabe spletne strani Buksel.net, brez vnaprejšnje najave. Vsaka uporaba spletnega mesta Buksel.net po spremembi pravil pomeni soglasje s spremembami. Vsi podatki o lastniku in upravljavcu spletnega mesta so dostopni na www.Buksel.net.